yükleniyor...

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmetleri

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmetleri

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmetleri

Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri’nde can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini üstlenen yetkili kişilere ‘’Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu’’ denir. İşletme sorumluluğunu üstlenecek mühendislerin EMO tarafından verilen ‘’Elektrik Y.G. Tesisleri İşletme Sorumluluğu’’ ve SMM belgesine sahip olması gereklidir.

1 kV’un üzerindeki tesisler doğru kurulamadığında ve işletilemediğinde can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşırlar. Bu nedenle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Mühendisleri Odası, riski azaltmak ve tesis güvenliğini artırmak için bazı yasal düzenlemeler yapmışlardır. 1 kV’un üstündeki Yüksek Gerilim Tesislerinin İşletme Sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin yetki ve yükümlülükleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı resmî gazete ’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Bu Yönetmelik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun hükümlerine dayandırılarak yasal ve zorunlu hale getirilmiştir.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmetleri - Kuğu Elektrik Mühendislik

Merhaba. WhatsApp Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?
WhatsApp Yardım Hattı